صفحه اصلی / دوره سرو دلتا

دوره سرو دلتا

سرفصل آموزشی دوره سرو دلتا

 • معرفی و بررسی سرو درایو A2 و B2 دلتا و بیان تفاوت های کاربردی و ساختاری آن با اینورتر .
 • معرفی انکدرهای صنعتی و بررسی عملکرد آن در درایو سرو.
 • آشنایی با انواع ورودی ها و خروجی های Line Drive و Open Collector.
 • معرفی و استفاده از نرم افزار ASD-SOFT در کلیه مراحل اجرای عملی آموزش , جهت پروگرام ( پارامتردهی ) درایو دلتا و رسم نمودارها و آشنایی با انواع پارامترهای درایو.
 • آشنایی با کلیه ترمینال های قدرت , کنترلی , انکدر , شبکه مدباس درایو سرو.
 • آموزش نحوه تیونینگ سرو با نرم افزار ASD-Soft برای دستیابی به باالترین بازدهی سروموتور به طورعملی.
 • معرفی DI/DO/AI/AO (ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ) سرودرایوو نحوه پارامتردهی و سیمبندی آن ها.
 • معرفی ترمزمکانیکی و عملکرد موتورهای سرو ترمزدار.
 • آشنایی با کیپد داریو سرو و پارامتر P0-02
 • معرفی مدهای مختلف سرو اعم از سرعت , موقعیت , گشتاور و مدهای Dual
 • بررسی و کارعملی مد کنترل سرعت و نحوه پارامتردهی DI ورودی های دیجیتال و ورودی آنالوگ.
 • بررسی نحوه تنظیمات پارامترهای زمان افزایش و کاهش شتاب(ACC-DEC) و منحنی S .Curve
 • بررسی عملکرد Z Clamp و CMDINV و کلیه ورودی های دیجیتال و آنالوگ مربوطه.
 • بررسی نمودار سرعت در نرم افزار ASD-Soft و S-Curve
 • بررسی و کارعملی مد گشتاور و نحوه پارامتردهی DI (ورودی های دیجیتال) و ورودی آنالوگ.
 • آموزش عملکرد Torque Limit و Speed Limit به طور عملی و تنظیم DI (ورودی های دیجیتال) مربوطه.
 • آموزش نحوه برقراری ارتباط مدباس درایو سرو با HMI دلتا.
 • مانیتور سرعت و گشتاور درایو در HMI و کنترل درایو سرو با استفاده از HMI
 • آشنایی با نحوه خواندن پارامترهای مختلف از سرو و پارامتر P0-09
 • بررسی و کارعملی مد کنترل موقعیت خارجی با استفاده از PLC ترازیستوری دلتا.
 • آشنایی با انواع مختلف پالس ها اعم از CW-CCW , Pulse Direction , A/B Phase
 • بیان مفهوم گیربکس الکترونیک در درایو سرو ومشاهده تاثیر آن به طور عملی.
 • آموزش عملی نحوه سیمبندی درایو و خروجی های PLC به عنوان منبع تولید پالس و آشنایی با دستورات مربوطه در برنامه نویسی PLC دلتا و تنظیمات الزم در دستورات PLC با توجه به ضرایب گیربکس الکترونیکی سرو.
 • بررسی نحوه کنترل تک و دومحوره , آشنایی با دستورات برنامه نویسی آن در PLC دلتا به طور عملی.
 • بیان نکات مربوط به Reverse inhibit limit و INHBT , Forward inhibit limit و TPOS
 • معرفی قابلیت Full Close Loop برای جبران لقی.
 • معرفی و بررسی Homing
 • بررسی و کار عملی مد کنترل موقعیت داخلی مختص سرو A2
 • معرفی و بررسی عملی مدل های Single , Auto , Speed , Jump
 • آموزش نحوه سنکرونسازی 2 سرو.

برای دانلود سرفصل آموزشی دوره سرو دلتا کلیک کنید.

امتیاز کاربران : اولین نفر باشید!

میتونم کمکی کنم ؟ پیام دهید